Als ik de baas zou zijn…

Afgelopen week was ik weer bij een gemeente aan het trainen. Een assertiviteitstraining deze keer.

We gingen aan de slag met de casus van M.
M. wilde graag zijn baas ergens op aanspreken.

De deelnemers mochten omstebeurt experimenteren met de rol van M. (die zijn baas ging aanspreken) en de leidinggevende van M. (die ergens op aangesproken werd).

 

Opvallend

Wat opviel was dat ieder van de deelnemers een transformatie doorging als ze in de rol van leidinggevende stapte.
Ze voelden zich veel minder onzeker en konden makkelijker zakelijk en assertief zijn.

Wat kun je hieruit opmaken?

Blijkbaar kúnnen veel mensen wel assertief zijn, maar hebben ze een gevoel van minderwaardigheid dat hen klein maakt. In het geval van deze casus: letterlijk ondergeschikt zijn.

De oplossing?

Een mogelijke invalshoek bij het groeien in je assertiviteit kan dus zijn:
Neem een andere mindset.

Beeld jezelf in dat jij de baas bent over je werk.
Dit is niet eens onwaar overigens, maar laten we de waarheid/onwaarheid van deze stelling buiten beschouwing laten.

Het gaat erom dat je het je inbeeldt.

Als jij de baas bent, en je mag alles zelf beslissen. Hoe zou jij dan vinden dat er gewerkt moest worden? Welk besluit zou jij nemen? Welke weg zou jij bewandelen? Welke prioriteiten zou jij stellen? Welke informatie zou je nodig hebben? Wat zou je delegeren en waarom?

Wedden dat je steviger in je schoenen staat als je jezelf deze vragen hebt gesteld vanuit de rol van leidinggevende?

Dit is een mooie eerste stap naar assertiviteit.
Heel veel plezier met je nieuwe pet.

Hartelijke groet,
Sandra Planjer

 
Ps. Meer leren?

Kijk eens naar de trainingen:

Zichtbaar proactief
Zichtbaar Assertief
Liever Assertiever
pps. M. heeft uiteraard akkoord gegeven voor gebruik van zijn voorletter en casus in deze nieuwsbrief.
Hij gaf aan dat het stappenplan dat hij geleerd heeft in de training ervoor heeft gezorgd dat het aanspreken veel constructiever gaat.
Het probleem werd serieuzer genomen en er werden concrete afspraken gemaakt.