Agile werken bij Alliander

Deze maand schrijf ik een drieluik over agile transities met behulp van drie kanjers uit het werkveld.

Het thema: Starten met Agile (wendbaar) werken in grote bedrijven.

Vandaag sprak ik met Mohamed el Mofalli. Alweer zo’n kei in het vak.

Mohamed werkt bij Alliander bij het backend service team als Scrum Master /Agile Coach.

Hij heeft zijn sporen dik verdiend bij o.a. Kamer van Koophandel en Prorail. Hij heeft veel ervaring in het geven van een boost aan scrum teams, zodat ze beter gaan leveren. Daarnaast heeft hij al diverse Agile Transities meegemaakt en heeft hij ervaring in scrummen in corona-tijd.

Mohamed, we vallen met onze neus in de boter. Ik had het er gisteren net over met enkele deelnemers van een training: scrummen in corona-tijd. Welke tips heb je voor ons?

De grootste tip die ik heb is: zorg voor een open communicatielijn. Wij hebben bijvoorbeeld extra vaste contactmomenten op een dag. Naast de dagelijkse stand up.


Je bent momenteel Scrum Master van 6 (!) teams. Dat is best veel.

Klopt. Heel veel. Gelukkig zit er nog een Scrum Master op enkele van de teams. Ik kijk goed wat de teams nodig hebben, en waar ze me niet nodig hebben. Sommige teams hebben de ceremonies bijvoorbeeld heel goed doorgevoerd. Met oa. een dagelijkse stand up. Andere teams doen dat 2x per week. Dat mag vaker. Maar ik overleg vooral met het team wat ze nodig hebben. Ik ga het niet opleggen.

Ik heb uit ieder team enkele teamleden geïnterviewd. Zo zijn enkele knelpunten benoemd.

Die knelpunten heb ik zichtbaar gemaakt voor de teams. Binnenkort zullen we de knelpunten met het gehele team bespreken.

Vervolgens bepaalt het team enkele key focus punten.

Daar gaan we de komende tijd dan aan werken.

En die 6 teams, werken die nog samen? Of zijn het andere projecten?

Ja, ze werken aan dezelfde projecten. Vandaar dat we gaan starten met SAFe. Deze week ben ik voor het eerst bij een PI planning van deze 6 teams. (note red: tweedaags event uit SAFe, waarbij afstemming plaatsvindt tussen de teams. Er wordt besproken waar de teams de komende periode samen aan gaan werken. Samen stellen de teams een missie op voor de komende periode, waar ze zich aan committeren)

Wat is het voordeel van SAFe?

Voor de organisatie is het voordeel dat er afstemming is tussen de levermomenten van alle teams en daardoor weet de organisatie wat ze de komende 3 sprints mogen gaan verwachten.

Ook voor de teams is het fijn. Door de onderlinge afstemming worden de onderlinge afhankelijkheden duidelijk en wordt besproken hoe ze dat kunnen aanpakken.

Zijn er ook valkuilen?

Een valkuil kan zijn dat de business de mijlpalen (doelstellingen) oplegt. Terwijl het een afstemming van de teams zelf moet zijn. Daar gaan we natuurlijk goed op letten.

Ik heb het ook met iedereen over governance. Dat blijkt nog best lastig. Management wil graag controle. Hoe is dat bij jullie?

Governance blijft een spanningsveld.

Voor ieder project in de organisatie wordt gestreden. Dat is logisch. Iedere projectmanager vindt dat zijn projecten hoge prioriteit hebben. En zo heeft alles als het ware prioriteit.

Dat is ook goed.

Belangrijk is dat de Product Owner het mandaat heeft om keuzes te maken.
En ook belangrijk dat alle teams hetzelfde werken.

Stel nou dat je waterval en scrum naast elkaar hanteert. Dan kan het zijn dat een scrum-teamlid ook wordt benaderd/toegevoegd aan een waterval project. Dat kan dan belastend zijn.

Vandaar dat we 1 way of working nastreven.

Heb je nog tips voor bedrijven die willen starten met de transitie naar agile werken?

  1. Geloof in de kracht van de intrinsieke motivatie van de teams.
  2. Doe een nulmeting (zowel medewerkers- als klanttevredenheid)
  3. Bevorder de samenwerking en de communicatie. Onderling en met de klant. (tip: doe een Agile Maturity Scan)
  4. PO heeft echt mandaat nodig
  5. Scrum volgens het boekje. En áls je afwijkt, zorg dan dat het iedereen duidelijk is en dat het vast staat. (niet continue je way of working wijzigen)
  6. Zorg dat iedereen weet waar hij deze informatie kan vinden.
  7. Tot slot: goeie scholing. Zorg dat je medewerkers echt snappen hoe scrum werkt en ermee geoefend hebben. Alleen uitleggen is niet genoeg.

Mooie afsluiter Mohamed. Dankjewel voor het inkijkje in jouw werkveld. We gaan elkaar hopelijk nog vaker spreken.

 

Wil jij ook starten met Agile / Scrum in jouw organisatie?
Of wil je jullie scrum werkwijze naar een hoger niveau tillen?

 

 

Neem contact op met Sandra via 062646 3384

 

Of kijk eens naar een scrum training of interim scrum master.

 

Sandra Planjer - Lean Greenbelt bij PLAN kwadraat en Agile Coach / Scrum Master bij PLAN trainingen.