Stressreductie en burn out preventie

Ver voor de burn out

Het uitvallen van personeel voor langere perioden kost het bedrijfsleven jaarlijks veel geld. Als er dus aan de bel getrokken wordt met burn out klachten, wordt er gelukkig snel geschakeld.

Al een hele tijd daarvoor (maanden en soms zelfs jaren) is de medewerker echter al aan het strijden om boven water te blijven; om het goed te doen. Die stress kost veel energie. Dingen gaan ongemerkt minder efficiënt en minder foutloos.

En aangezien een bedrijf een samenhangend geheel is, beïnvloedt de stress van die ene medewerker ook de collega’s. Ook zij worden minder efficient of minder gemotiveerd.

De verborgen kosten van stress

Medewerkers kunnen stress vrij lang goed verbergen en een burn out lang uitstellen. Een lagere efficiëntie wordt door collega’s opgevangen en fouten worden opgelost. Een dergelijke situatie van pappen en nathouden kan jaren worden volgehouden. zeker bij werknemers van HBO en WO niveau.

“Prima”, denk je misschien “ze lossen het toch op?”
Maar de tijd die daar in gaat zitten zou in veel nuttigere dingen gestoken kunnen worden.

Als er dus vroegtijdig naar afdelingen gekeken wordt, worden de stressfactoren eerder zichtbaar en kan er (naast het voorkomen van burn out) heel veel winst worden behaald in output van de medewerkers. Als je echt lekker in je vel zit, kun je tenslotte de wereld aan.

Daarom meten we graag ieders individuele stressfactoren in een korte test en daarmee ook de afdelingsstress (en werknemerstevredenheid).

Wil je als manager graag handvatten omdat je merkt dat het stroef loopt op de afdeling? Of wil je gewoon eens kijken waar mogelijkheden zitten voor toename van output van de medewerkers? Wil je achterhalen of klachten over een hoge werkdruk daadwerkelijk komen van de hoeveelheid werk? (vaak blijkt het gevoel van hoge werkdruk te worden veroorzaakt door andere factoren, die vaak eenvoudig opgelost kunnen worden)

Neem dan zeker contact met ons op, dan kunnen we sparren over een prettige aanpak voor jou en je afdeling.

sandra@plantrainingen.nl